AUTO-FLEX EU, S.R.O.

Adresa:
Štúrovo námestie 6478/11
911 01 Trenčín

IČO:  46 867 627
DIČ:  2023634316
DIČ DPH:  SK2023634316
Společnost je plátcem DPH.

tel.: +421 918 789 805
tel.: +421 944 358 253
e-mail: info@autoflexdily.cz

číslo účtu: 2200790114/2010 FIO BANKA

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59 , 911 01 Trenčín , Odbor výkonu dozoru, tel. č. 032/6400 109 fax č. 032/6400 108

Neváhejte nás kontaktovat